Baiba Anda Rubesa
Padomes priekšsēdētāja

Iecelšanas datums: 2023. gada 12. maijs

Pilnvaru termiņš: 2028. gada 12. maijs

Baiba Rubesa ir neatkarīga Padomes locekle.

Ieņemamie amati citās sabiedrībās:

  • Nodibinājuma Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics Rīgā Valdes locekle
  • SIA Novatore Valdes locekle
  •  SIA RFactor Valdes locekle
  • SIA Coffee Address Holding Padomes locekle
  • Gren Holding Company Padomes locekle

Līdzdalība citās sabiedrībās:

  • SIA RFactor (100%)

Baiba Anda Rubesa ir Novatore līdzdibinātāja, viņa ir HansaMatrix, Lightspace Holding un Coffee Address Holding Padomes priekšsēdētāja, kā arī GREN Padomes locekle.

Viņai piederošais uzņēmums RFactor piedāvā konsultāciju un mentoringa pakalpojumus esošajiem un topošajiem uzņēmumu vadītājiem.

Baiba Rubesa iepriekš ir darbojusies Rīgas Ekonomikas augstskolas, Latvenergo, Citadele banka, DnB NORD banka (tagad – Luminor) padomēs un Extractive Industry Transparency Initiative padomē. Viņa ir strādājusi dažādās NVO un organizācijās ar daudzām ieinteresētajām pusēm, piemēram, bijusi Ārvalstu investoru padomes priekšsēdētāja Latvijā un bijusi Latvijas Tirdzniecības kameras viceprezidente.