01

Mājaslapas apmeklētājiem

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politika paredzēta ar mērķi sniegt datu subjektam informāciju par nolūku kādā HansaMatrix veic Personas datu apstrādi, tās likumisko pamatu, apstrādes apjomu un termiņu, aizsardzības pasākumiem, un datu subjekta tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedzis personas datus (Vietnē, papīra formātā, klātienē, vai telefoniski).

Apskatīt privātuma politiku

Sīkdatņu lietošana

Akciju sabiedrības “HansaMatrix” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai personalizētu saturu un nodrošinātu jums labāku lietotāja pieredzi.

Sīkdatņu politika