Jūn 4, 2022

Pēcpārdošanas atbalsts

Ilgtermiņa attiecības ar partneriem un regulāra komponentu tirgus uzraudzība palīdz sniegt daudzveidīgas pēcpārdošanas atbalsta iespējas.

HansaMatrix pēcpārdošanas atbalsta riekšrocības
  • Uzkrājot plaša apjoma datus par jebkura produkta ražošanas gaitu, tiek nodrošināti uz ražošanas datiem bāzēti risinājumi problēmsituācijām
  • Proaktīva speciālistu darbība pie identificētām vai potenciālām problēmām
  • Inženiertehniska profila kvalitātes komanda
  • Izejmateriālu tirgus analīze un eskalācija, sastopoties ar pieejamības izaicinājumiem
Pēcpārdošanas atbalsta iespējas
  • Izmantoto komponentu izsekojamības dati no visiem ražošanas procesiem
  • Detalizēti produktu neatbilstību un labojumu dati
  • Saražoto produktu remonts un modifikācija
  • Aktīvi ierosinājumi produktu izmaiņām, kas sniegtu efektivitātes, kvalitātes vai izmaksu uzlabojumus
  • Partnera gala klientu audits
  • Klientu atbalsta komanda, kas rūpējas par regulāru komunikāciju, sniedzot aktuālu informāciju un sagatavojot dažādas atskaites