Nov 3, 2022

Par plānotu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu HansaMatrix akcionāriem

HansaMatrix informē, ka SIA “Emsco”, reģistrācijas numurs: 40203437904, juridiskā adrese: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046, kas ir privātā un riska kapitāla investīciju fonda, BaltCap, grupas sabiedrība, Akciju atpirkšanas likumā noteiktajā kārtībā plāno izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu HansaMatrix akcionāriem.

SIA “Emsco” ir iesniegusi apvienošanās paziņojumu Konkurences padomei, kas šobrīd atzinusi iesniegto ziņojumu par pilnīgu (vairāk informācijas latviešu valodā: http://bit.ly/3UYvir4). Pēc pozitīva Konkurences padomes lēmuma saņemšanas SIA “Emsco” vērsīsies ar iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai saņemtu atļauju brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājums tiks izteikts visiem HansaMatrix akcionāriem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas.

BaltCap ir vadošais privātā un riska kapitāla investīciju uzņēmums Baltijas valstīs. BaltCap investē spēcīgās uzņēmumu vadības komandās un uzņēmumos, kuriem ir skaidra vīzija izaugsmei ne tikai Baltijas valstīs, bet arī ārpus to robežām.