Mar 4, 2023

Latvijas Banka atļauj SIA Emsco izteikt brīvprātīgo HansaMatrix akciju atpirkšanas piedāvājumu

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja šī gada 1.martā ir pieņēmusi lēmumu atļaut SIA Emsco (reģistrācijas Nr. 40203437904; juridiskā adrese – Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046) izteikt brīvprātīgo akciju sabiedrības “HansaMatrix” akciju atpirkšanas piedāvājumu. 

Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas ir 8,50 EUR. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas, tas ir, no 2. marta līdz 31. marta plkst. 16:00.

Atbilstoši prospektā norādītajai informācijai, piedāvātājam SIA Emsco nepieder no akciju sabiedrības “HansaMatrix” akcijām izrietošas balsstiesības ne uz tiešas, ne netiešas līdzdalības pamata. Prospekts nesatur informāciju par personām, kuras rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju SIA Emsco vai akciju sabiedrību “HansaMatrix” kā mērķa sabiedrību.

Pieņemot piedāvājumu, AS “HansaMatrix” akcionāriem ir jāsazinās ar  savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā ir atvērts finanšu instrumentu konts.

Lai apskatītu prospektu, lūdzu sekojiet saitei.