Dec 3, 2022

Investīciju banka WOOD & Company atjaunojusi ziņojumu par HansaMatrix, saglabājot ieteikumu PIRKT

Pēc HansaMatrix 2022. gada 9 mēnešu finanšu rezultātu paziņošanas, investīciju banka WOOD & Company aktualizējusi ziņojumu par uzņēmumu, saglabājot ‘pirkt’ rekomendāciju. Ziņojumā minēts, ka šobrīd akcijas cenā netiek atspoguļots patiesais uzņēmuma potenciāls, norādot uzņēmuma vienas akcijas mērķa cenu EUR 9,10.

Ziņojums par HansaMatrix ir aktualizēts Finanšu datu analīzes un pētniecības programmā, ko atbalsta ERAB, lai aptvertu Nasdaq Baltija* biržā kotētos uzņēmums. Ziņojums ir bez maksas publiski pieejams un pielāgots kvalificētiem investoriem programmas tīmekļa vietnē: https://listed-sme.com/CMS/Documents/171f1d11-e7ff-4a1e-bb8b-3ba366f9df06.pdf

HansaMatrix 2020.gada 4.ceturksnī ziņoja, ka atbilstoši HansaMatrix līgumam ar Nasdaq Rīga, HansaMatrix tiek uz diviem gadiem iekļauts Finanšu datu analīzes un pētniecības programmā, ko atbalsta Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB).

Turpinot veiksmīgi uzsākto biržā kotētu uzņēmumu Finanšu datu analīzes un pētniecības programmu, kas tika ieviesta 2020.gada maijā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības atbalstam, ERAB paplašināja šo iniciatīvu, iekļaujot Baltijas valstu uzņēmumus.

Programma, ko finansē TaiwanBusiness-ERAB Tehniskās sadarbības fonds, nodrošina finanšu datu analīzi un plašāku pētījumu klāstu par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas kotēti biržās Bulgārijā, Horvātijā, Ziemeļmaķedonijā, Rumānija, Serbijā un Slovēnijā. Ziņojumi bez maksas ir publiski pieejami programmas tīmekļa vietnē www.listed-sme.com.

Programmas mērķis ir sagatavot bezmaksas publiski pieejamus, augstas kvalitātes analītiski pētnieciskus finanšu datu ziņojumus par biržā kotētiem uzņēmumiem, lai veicinātu informācijas pieejamību investoriem, tādējādi sekmējot tirgus likviditāti. Tirgus caurspīdīguma veicināšana, palielinot uzticamas informācijas apjomu, tiek uzskatīta par galveno priekšnoteikumu, lai veicinātu finansējuma pieejamību MVU.

Divu gadu pētniecības programmu vada WOOD & Company, investīciju banka, kas specializējas jaunajos tirgos (emerging markets). Programma ir pilnībā saskaņota ar Eiropas Komisijas mērķiem – Rīcības plāns kapitāla tirgus savienības izveidei, kurā kā viena no piecām prioritārajām jomām izcelta finansējuma, tostarp riska kapitāla, pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU.

Pilns ERAB un Nasdaq Baltijas biržu kopīgā paziņojuma: Finanšu datu analīzes un pētniecības programmā iekļauj Nasdaq Baltijas biržās kotētos uzņēmumus teksts pieejams: https://bit.ly/3f1q89Y

* Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/ regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.