Nov 4, 2022

HansaMatrix apgrozījuma un rentabilitātes prognozes precizējums 2022. gadam un prognozes 2023. gadam

HansaMatrix precizē konsolidēto ieņēmumu un rentabilitātes prognozi 2022.gadam:

Prognozētie ieņēmumi: 26-28 miljoni EUR
EBITDA rentabilitāte: 9% līdz 12%

Uzņēmums paziņo konsolidēto ieņēmumu un rentabilitātes prognozi 2023.gadam:

Prognozētie ieņēmumi: 32-34 miljoni EUR
EBITDA rentabilitāte: 10% līdz 13%

HansaMatrix  pasūtījumu apmērs 2022. gada 3.ceturkšņa beigās sasniedza ievērojamu 19.2 milj. EUR apmēru, kas nedaudz uzlabojoties pusvadītāju pieejamībai, samazinājās par 11,9% salīdzinot ar attiecīgo rādītāju 2022. gada 2.ceturkšņa beigās.

Maržas 2022. gadā ietekmējuši tādi faktori kā ražoto produktu klāsta izmaiņas, globālais pusvadītāju deficīts un enerģijas cenu pieaugums un svārstīgums, kas, cita starpā, veicina vispārējo un algu inflāciju Latvijā, ES un citās valstīs.

2023. gadā uzņēmums sagaida pakāpenisku pieejamības uzlabošanos pusvadītāju piegādes ķēdēs. Paredzams, ka ražošanas apjomi pieaugs esošajiem klientiem, kā arī jauniem klientiem, cita starpā, pieaugumu veicinās pieaugošā tendence ražošanas pasūtījumu izvietošanai ģeogrāfiski tuvāk pasūtītājam ar mērķi samazināt nenoteiktību globālajās piegāžu ķēdēs.

Alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas, kas izmantotas šajā ziņā atrodamas HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par 2022.gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem līdz 2022.gada 30.jūnjam, 46.lpp. (pieejams: https://bit.ly/3E2mkDe).