Apr 5, 2023

Baltcap kļūst par HansaMatrix lielāko akcionāru

BaltCap, vadošais privātā kapitāla fondu pārvaldnieks Baltijā, ar sava uzņēmuma Emsco starpniecību kļuvis par lielāko HansaMatrix akcionāru. BaltCap ir veiksmīgi noslēdzis brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu un iegādājies 93,1% HansaMatrix akciju.

Jaunā īpašnieku struktūra ļaus HansaMatrix labāk piesaistīt papildu kapitālu, lai efektīvi izmantotu uzņēmuma turpmāko izaugsmes potenciālu.

Tā kā SIA Emsco ir izdevies iegādāties vairāk nekā 90% HansaMatrix balsstiesīgo akciju, saskaņā ar Akciju atpirkšanas likumu, tam ir tiesības atpirkt HansaMatrix akcijas no pārējiem akcionāriem bez viņu piekrišanas. SIA Emsco plāno īstenot šīs likumā noteiktās tiesības, kā arī rosināt HansaMatrix izslēgšanu no regulētā tirgus.

Jaunā akcionāra pārstāvis komentējis, ka HansaMatrix izslēgšana no biržas ļaus uzņēmumam koncentrēties uz uzņēmuma ilgtermiņa attīstību.